Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Zespół Pomocowy NIE MA NIE

 

Postanowienia ogólne

 

 • 1

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Niemanie.com jest NIE MA NIE Magdalena Niewęgłowska z siedzibą w Gdańsku 80-264  ul. Antoniego Lendziona 3A/6. NIP: 9570533459, REGON: 220735381.

 

 • 2

Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę/Serwis, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 • 3

Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: rejestrację w Serwisie,  podanie adresu email,nr telefonu), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityka Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

 

 • 4

Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz bezpłatnego komunikatora Skype lub Zoom.

 

 • 5

Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików ‘cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików ‘cookies’. Technologia plików ‘cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

 

 • 6

Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:

 1. a) Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach serwisu Niemanie.com.
 2. b) serwis Niemanie.com – witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem: www.niemanie.com
 3. c) Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 4. d) Formularz – formularz rejestracyjny służący do założenia konta na serwisie Niemanie.com
 5. e) Konto – indywidualne konto Klienta w serwisie Niemanie.com umożliwiające Klientowi korzystanie z płatnych usług świadczonych w ramach serwisu.
 6. g) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
 7. h) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
 8. i) PayU – serwis obsługi płatności prowadzony przez spółkę Payu SA z ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000274399
 9. j) paypal – PayPal to system umożliwiający szybkie, bezpieczne i wygodne dokonywanie i otrzymywanie płatności online dla firm, jak też osób prywatnych posiadających rachunek bankowy, kartę kredytową lub debetową, aktualny adres e-mail i dostęp do Internetu poprzez komputer, laptop lub urządzenie mobilne. Firma PayPal Inc. (będąca firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A) została przejęta przez firmę eBay w październiku 2002. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.

 

 • 7

Podstawowe warunki świadczenia usług

W ramach serwisu Niemanie.com dostępne są następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

 1. a) usługi psychologiczne, seksuologiczne, psychodietetyczne, pedagogiczne, doradztwo mogą być świadczone w formach:

– Wiadomości email

– Chatu on-line

– Rozmowy internetowej

– Wideo rozmowy

 1. b)  pozostałe usługi to umożliwienie z korzystania z zasobów serwisu Niemanie.com w zakresie dostępu do:

– szkoleń  on-line

– blog on-line

– SMSów 

– innych multimediów dostępnych online lub w postaci fizycznych produktów

 1. c)  pozostałe usługi, polegające na udzielaniu informacji o warunkach świadczenia specjalistycznych usług poradniczych, szkoleniowych oraz innych informacji zawartych w ogólnodostępnej części serwisu Niemanie.com

 

 • 8

Usługi psychologiczne świadczone są przez Specjalistów na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).

 

 • 9

Usługi poradnicze specjalistów i produkty zamieszczone w serwisie Niemanie.com są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie Niemanie.com. Usługi te wykonywane są na podstawie umowy z Klientem, zaś warunkiem zawarcia umowy jest założenie Konta, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz opłacenie usługi.

 

 • 10

Pozostałe usługi określone w §5 pkt c niniejszego Regulaminu są bezpłatne. Bezpłatne jest także samo założenie Konta.

 

 • 11

Założenie Konta polega na prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu przez Klienta do serwisu Niemanie.com formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie Niemanie.com oraz akceptacji tego formularza przez Usługodawcę. Obowiązkowe jest jedynie wypełnienie pól formularza oznaczonych gwiazdką. Pola obowiązkowe zawierają minimum danych potrzebnych do rejestracji tj.:

– adres e-mail

– nr telefonu

– imię i nazwisko

Pozostałe dane Klient może wypełnić dobrowolnie:

-powód wizyty

– oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności, jego akceptacją i spełnieniu przewidzianych wymagań.

 

 • 12

Serwis Niemanie.com może odmówić założenia Konta jeśli wybrana przez Klienta nazwa jest już zarejestrowana, albo jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza interesy Niemanie.com

 

 • 13

Po zarejestrowaniu Konta Klient uzyskuje dostęp do panelu Klienta (Twoje konto), za pośrednictwem którego może m.in. zamawiać usługi psychologiczne, seksuologiczne, psychodietetyczne, pedagogiczne lub doradcze i dokonywać  zakupu produktów, dokonywać płatności, korzystać z bezpłatnych narzędzi autodiagnostycznych oraz edytować swoje dane.

 

 • 14

Klient, wypełniając Formularz, powinien podać prawdziwe dane. Zakazane jest odstępowanie swojego Konta innej osobie lub korzystanie z Kont innych Klientów.

 

 • 15

Jeśli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych do założenia przez niego Konta niezbędna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Formularz zgody należy wypełnić i wysłać emailem na adres manager@niemanie.com 

 

 • 16

Formy i zakres usług psychologicznych

 

Konsultacje chat

Usługa specjalistyczna w formie Chatu polega na rozmowie ze Specjalistą prowadzonej pisemnie przy użyciu wewnętrznego komunikatora. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.

 

 • 17

Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Chatu Klient powinien:

 1. a) założyć Konto,
 2. b) wybrać Specjalistę, z którym chce odbyć rozmowę,
 3. c) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem,
 4. d) wybrać w kalendarzu dogodny termin
 • 18

Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę jest przekazywana Klientowi drogą ,mailową. 

 

 • 19

Konsultacja głosowa Zoom

Usługa psychologiczna w formie Rozmowy internetowej polega na rozmowie z Psychologiem prowadzonej w formie ustnej przy użyciu komunikatora Zoom. Czas trwania tej usługi dla konsultacji wynosi 50 minut.

 

 • 20

Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Rozmowy internetowej/ videorozmowy Zoom Klient powinien:

 1. a) założyć Konto w serwisie Niemanie.com
 2. b) wybrać Specjalistę, z którym chce odbyć rozmowę,
 3. c) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem
 4. d) w kalendarzu online wybrać dogodny termin ( po wybraniu terminu w ciągu 24h na podany przy rejestracji adres email przyjdzie link do umówionej wizyty online)
 5. e) pojawić się na umówionym  spotkaniu

 

 • 21

Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę jest przekazywana Klientowi poprzez powiadomienia drogą elektroniczną. 

 

 • 22

Wymagania techniczne

Informacje o tym w jakiej formie usługi specjalistyczne świadczy konkretny Specjalista umieszczone są w ogólnodostępnym profilu Specjalisty na stronie WWW informującej o usługach wszystkich Specjalistów.

 

 • 23

Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, tj. komputera klasy PC z systemem operacyjnym MS Windows 95 lub nowszym, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki internetowej.

 

 • 24

Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Rozmowy internetowej przez komunikator Zoom niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek, mikrofonu.

 

 • 25

Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Wideo rozmowy Zoom niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej, a także oprogramowania umożliwiającego bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku.

 

 • 26

Kursy, szkolenia, pozostałe usługi

 1. Aby skorzystać z pozostałych usług i produktów dostępnych w serwisie Niemanie.com m.in. kursów, szkoleń, podcastów, należy je zamówić i opłacić. Wszystkie szczegółowe informacje na temat ich działania oraz czasów wysyłki materiałów do Klienta, podane są na stronach z ofertą poszczególnych produktów i usług.

 

 • 27

Wynagrodzenie i sposób płatności

Koszt usługi specjalistycznej zależy od jej formy i jest określony w cenniku w ogólnodostępnej części serwisu Niemanie.com

 

 • 28

Wynagrodzenie za usługi specjalistyczne jest uiszczane za pomocą:

 1. a) kanałów płatności dostępnych w serwisie Niemanie.com – za pośrednictwem PayU, paypal;
 2. b) przelewu bankowego on-line
 3. c) przelewu bankowego tradycyjnego. • 29

Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu usługi lub produktu. Brak  jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że serwisNiemanie.com nie ma obowiązku świadczenia usługi lub wysłania produktu. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.

 

 • 30

Dokonanie płatności następuje w momencie uznania rachunku bankowego serwisu Niemanie.com lub potwierdzenia wpłaty przez serwis płatności.pl lub paypal.pl

 

 • 31

W przypadku gdy dokonanie płatności nastąpi po anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi Klient może ponownie wybrać termin zamówionej usługi u danego Specjalisty.

 

 • 32

Serwis Niemanie.com na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT obejmujące uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia podczas dokonywania zamówienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Chęć otrzymania faktury/rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu spotkania ze specjalistą lecz przed jego rozpoczęciem. Faktura będzie wysłana Klientowi automatycznie drogą elektroniczną po zaksięgowaniu  płatności.

 

 • 33

Likwidacja Konta i odstąpienie od umowy

Klient może w każdej chwili zażądać likwidacji swojego Konta.

 • 34
 1. Serwis Niemanie.com może zablokować konto Klienta, który łamie przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa albo działa w sposób szkodliwy dla Niemanie.com. Osoba, której Konto zostało zablokowane może się ponownie zarejestrować tylko za wyraźną zgodą administratora serwisu Niemanie.com.
 2. Specjalista może zaprzestać udzielania usług specjalistycznych w stosunku do danego Klienta w przypadku przekazania przez tego Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana.

 

 • 35
 1. Odstąpienie od umowy dotyczącej płatnych usług świadczonych przez serwis Niemanie.com może nastąpić, z zastrzeżeniem § 40 niniejszego regulaminu, poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie umowy najpóźniej w terminie 24 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia zarezerwowanej usługi.
 2. Klient odstępując od umowy ma obowiązek przesyłać odpowiednią wiadomość w panelu Klienta lub drogą e-mailową na adres manager@niemanie.com.
 3. Specjalista może odwołać usługę, której termin został zarezerwowany przez Klienta. W takiej sytuacji Klient może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od umowy dotyczącej tej usługi.

 

Ochrona danych osobowych

 

 • 36

Klient, który zakłada Konto wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych przez siebie danych osobowych na warunkach określonych w Polityce Prywatności serwisu Niemanie.com

 

 • 37

Klient ma przez cały czas dostęp do swoich danych osobowych, do ich kontroli oraz zmiany. Może także w każdej chwili żądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Niemanie.com

Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta tylko w przypadku gdy nakazuje mu to przepis prawa.

 

 • 38

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
 2. a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
 3. b) błędnej rejestracji Klienta, lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 4. Administrator serwisu ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu Niemanie.com w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.

 

 • 39
 1. Odpowiedzialność serwisu Niemanie.com ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody finansowej, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Niemanie.com ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.
 2. Serwis Niemanie.com nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez specjalistów w ramach świadczonych przez nich usług.

 

 • 40

Klient i Niemanie.com nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

 

 • 41

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawca może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto serwisowi Niemanie.com będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Niemanie.com nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.

 

 • 42

Serwis Niemanie.com ma prawo wstrzymania przyjmowania zamówień na usługi po zamieszczeniu odpowiedniej informacji w serwisie Niemanie.com. Zamówienia, które zostały prawidłowo złożone przed zamieszczeniem informacji o wstrzymaniu przyjmowania zamówień zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne, zwroty, rezygnacje i rozwiązywanie sporów

 

 • 43

Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części serwisu Niemanie.com można zgłaszać za pomocą sytemu wiadomości w panelu Klienta w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi lub 30 dni w którym miała być ona wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona. • 44
 1. Reklamacja powinna zawierać:
 2. a) oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, lub adres poczty elektronicznej,
 3. b) przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 10 dni.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 6. Zgłaszając reklamację na odbytą konsultację e-mail bądź Zoom, klient powinien dokładnie opisać jaka przyczyna jest reklamacji (co poszło nie tak, czego się spodziewał, bądź czego zabrakło) i wysłać wiadomość do administratora systemu na manager@niemanie.com Reklamacja ta, będzie przekazana przez administratora serwisu Niemanie.com specjaliście, który prowadził konsultację i który w ciągu 10 dni od dnia otrzymania od klienta reklamacji, ma obowiązek na nią bezpośrednio odpowiedzieć za pośrednictwem wiadomości e-mail lub skontaktuje się telefonicznie.
 7. Klient ma prawo żądać umieszczenia wpisu (swojej negatywnej opinii) na stronie serwisu Niemanie.com, jeżeli uważa, że konsultacja nie przebiegła prawidłowo. Opinia musi być sygnowana inicjałami klienta bądź fragmentem adresu e-mail.

 

 • 45
 1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w każdym momencie, wysyłając e-mail na adres dostępny na stronie kontaktowej.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Serwis Niemanie.com zwraca kwotę otrzymaną przez Klienta na wskazane przez niego konto lub inny wskazany przez klienta sposób. Klient pokrywa tylko ewentualne bezpośrednie koszty zwrotu wynikające z opłat naliczanych przez systemy płatnicze, na które serwis Niemanie.com nie ma wpływu.

 

 • 46

Odwołanie konsultacji przez klienta.

 1. a)  Odwołać spotkanie można maksymalnie 24h przed umówionym spotkaniem przez kalendarz na stronie internetowej lub telefonicznie przez recepcję. 
 2. b) Od momentu potwierdzenia wizyty traktujemy ją jako ostatecznie zarezerwowaną. Jeżeli wizyta nie zostanie odwołana przed upływem 24 godzin przed umówioną godziną, pobieramy opłatę w wysokości 70zł, ponieważ nie mamy wtedy możliwości umówienia osób z listy rezerwowej. • 47

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.

 

 • 48

W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

 • 49

Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

Postanowienia końcowe

 

 • 50

Serwis Niemanie.com zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Serwis Niemanie.com nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych w serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

 

 • 51

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.

 

 • 52

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie serwisu Niemanie.com i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem tego serwisu umów.

 

 • 53

Serwis Niemanie.com ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie serwisu Niemanie.com. 

 

 • 54

Serwis Niemanie.com i Specjaliści nie będą udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.