Nie narzucamy częstotliwości spotkań. Jest to kwestia indywidualnie ustalana z klientem na pierwszym spotkaniu. Staramy się dostosować do możliwości i potrzeb klienta- czasami ta częstotliwość ulega zmianie w trakcie terapii. Wszystko elastycznie, zależnie od indywidualnych potrzeb, tak aby zoptymalizować proces pomocowy.

-Tak. Twoje spotkania mogą odbywać się online. Tak współpracujemy z osobami spoza województwa, będącymi za granicą ale również z tymi, którzy z różnych powodów nie mogą opuszczać domu (osobami chorymi, mającymi problemy z poruszaniem się opiekującymi się członkami rodziny, czy osobami cierpiącymi na agorafobię…)

Pracujemy z młodzieżą od 13 r.ż. W przypadku dzieci młodszych, udzielamy porad oraz wsparcia ich rodzicom/ opiekunom. Rodzice mogą skorzystać zarówno z różnych form wsparcia siebie w roli opiekunów i wychowawców własnych pociech, jak również z wiedzy specjalistycznej dotyczącej rozwoju emocjonalnego, społecznego, seksualnego  czy prawidłowego żywienia swoich dzieci czy nastolatków. Wychowanie potomka to trudny proces- warto korzystać ze wsparcia specjalistów.

Spotkanie z psychologiem osoby niepełnoletniej może odbyć się bez obecności rodzica/opiekuna ale wyłącznie za jego zgodą. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy osoba nieletnia jest ofiarą przestępstwa  (czasem ze strony opiekunów właśnie) i potrzebuje pomocy w przerwaniu zjawiska krzywdzenia. W takiej sytuacji może się do nas zgłosić samodzielnie- wesprzemy i wdrożymy odpowiednie procedury pomocowe.

Nasi specjaliści nie mają uprawnień do przepisywania leków czy wystawiania zwolnienia lekarskiego. Tylko lekarz może wystawić receptę czy wypisać druk L4

Osoba która pomaga poradzić z kryzysem, skupia się na tym co się dzieję tu i teraz, na aktualnym problemie klienta. Jest to krótkoterminowa forma wsparcia (do 10 spotkań)

Dietetyk to specjalista zajmujący się poradnictwem żywieniowym, posiadający wiedzę na temat żywienia i jego wpływu na organizm człowieka.

Psychodietetyk to osoba która lączy wiedzę medyczną dotyczącą zdrowia i diet z wiedzą psychologiczną. W takim podejściu praca z klientem polega nie tylko na sformułowaniu najlepszych zaleceń dotyczących diety i aktywności fizycznej ale także na pomocy we wdrażaniu zaleconych zmian w życie. Psychodietetyk pracuje z klientem zarówno nad sferą odżywiania się (upodobania kulinarne, możliwości czasowe),  jak i psychologiczną (myśli, emocje, stres).